Terug naar winkel

Als je als klant bent ingelogd in de webshop dan worden de brutoprijzen minus de afgesproken kortingspercentages getoond.
Eventuele netto-prijsafspraken worden niet getoond maar wel verwerkt door onze verkoopbinnendienst in de order en facturatie.